zdjecie

-

miejscowość: Snopków
cena: 367 000,00 zł

cena: 367 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 7 340,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 10 643,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 2 447,89 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 272,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 2 545,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 292,68 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 585,35 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 388 996,07 PLN Cena końcowa: 390 761,24 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.